PROMYŠLENÁ INVESTICE.cz

Návrhy řešení

V teorii investic jsme se podívali na jednotlivá podkladová aktiva a co od nich očekávat a také na jednotlivé obchodní partnery a jejich investiční produkty. V této části se pak podíváme na návrhy řešení konkrétních životních situací s různými investičními cíli a konkrétním propočtem vytvořeného kapitálu po určité časové době.

Předpoklady:

 • vklady na investice mohou být zaokrouhleny dle potřebných limitů
 • jsou započítány veškeré poplatky, pokud je produkty obsahují
 • výsledné hodnoty jsou matematicky zaokrouhleny na celé tisíce Kč
 • v celkově vytvořeném kapitálu není zpravidla zohledněna inflace
 • výnosy jsou hrubé před zdaněním

Chcete vědět o jednotlivých typech investic více? Domluvte si schůzku a dozvíte se o možnostech investic do finančních, majetkových i věcných aktiv podrobnosti.

PZN: loga obchodních partnerů fungují i jako odkazy na jejich webové stránky!

Chci si vytvořit kapitál na penzi

Mám k dispozici 3.000 Kč měsíčně a chci si vytvořit aktiva na důchod, protože počítám s tím, že ten bude minimální, a to jak investicí do finančních, tak věcných a majetkových aktiv - odchod do penze za 30 let. Počítám s dlouhodobým zhodnocováním peněz s vyváženým poměrem výnosu a rizika, ale v případě nenadálé životní situace bych rád provedl výběr z těchto aktiv.

Conseq Investment Management, a. s.

Kapitál při investici 1.000 Kč měsíčně vyváženou investiční strategií a zamykáním zisků, po celkové době investování a doporučeném zhodnocení CONSEQ (9 % akcie a 4 % dluhopisy) se zamykáním zisků je 928.000 Kč, což je včetně zohlednění inflace cca 500.000 Kč, to znamená reálná výše kapitálu při dnešním odchodu do penze.

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

DRFG a. s.

Dalších 1.000 Kč měsíčně postupně investujeme do realitního fondu, který investuje do reálných aktiv, jako jsou nemovitosti. Očekávaný kapitál v realitách je cca 683.000 Kč a se zohledněním inflace cca 485.000 Kč.

EKKA-Gold s.r.o. a zlatý plán

Celkově vytvořený majetek formou spořícího plánu ve zlatě ve výši 1.000 Kč měsíčně a po celkové době investování a růstu cen komodit ve výši 7 % ročně je reálná výše kapitálu obdobná, tedy cca 1.000.000 Kč.

Celkový kapitál pro čerpání penze je tedy cca 2.000.000 Kč (investice dále zhodnocována na úrovni inflace), tak reálná výše penze (přepočet na dnešní hodnotu peněz) čerpaná po dobu dvaceti let je 8.300 Kč měsíčně.

Chci krátkodobě zhodnotit finance

Mám kapitál například 300.000 Kč a chci jej krátkodobě zhodnotit v horizontu půl až jednoho roku, protože poté jej budu potřebovat jako vlastní finanční prostředky na pořízení bydlení.

Win Win Solutions, a.s.

Finance rozdělíme na dvě poloviny, jednu investujeme s cílovým horizontem 7 měsíců a druhou s cílovým horizontem 12 měsíců. Každá polovina mi tak vyděláva 1.500 Kč měsíčně a pokud první polovinu dále nepotřebuji, mohu dodatekem ke smlouvě o zápůjčce investici prodloužit. Můj výnos je tak za 12 měsíců 18-33.000 Kč.

Mám střední výši kapitálu

Skončilo mi stavební spoření s kapitálem 150.000 Kč a chci peníze dále zhodnocovat po dobu cca 10 let, větší část peněz chci mít dostupnou pro případ výběru. Část peněžních prostředků jsem ochoten zafixovat na delší dobu a získat tak zajímavý výnos.

Garant Trading Investments LTD.

125.000 Kč investujeme jako vklad do dluhopisů společnosti GTI (či dle obdobných parametrů do jiných společností), která bude v jejich pozadí obchodovat měny, získám tak pevný výnos 7,2 % ročně se splatností 5 let. Když však budu potřebovat, mám své peníze kdykoliv dostupné jejich přeprodejem jinému investorovi. Kapitál po 5 letech je 170.000 Kč. Pokud ještě jednou investici zopakujeme s menším výnosem například 5,4 %, máme po 10 letech 216.000 Kč.

Tuto část upravujeme podle nových obchodních partnerů.

Mám větší kapitál

Mám větší kapitál 500.000 Kč, získaný z podnikání a chci jej dále zhodnocovat. V případě nutnosti pak chci mít peníze dostupné, abych je mohl opět vrátit do svého podnikání.

Garant Trading Investments LTD.

Tento kapitál uložím na svůj obchodní účet, kde aplikuji copytradingovou strategii a kapitál se mi bude zhodnocovat cca 5 % ročně s možným výběrem kdykoliv a připsanou poměrnou částí tohoto úroku i za dobu kratší než je jeden rok.

Celkový kapitál po 1 roce je 525.000 Kč, po 3 letech 575.000 Kč, po 5 letech 625.000 Kč a po 10 letech 750.000 Kč.

Snížila se mi splátka hypotéky

Mám k dispozici 2.500 Kč měsíčně, protože se mi snížila splátka hypotéky. Počítám s tím, že budu vytvářet kapitál po dobu 5 let a v další fixaci se rozhodnu, jak s kapitálem naložím - buďto budu dále zhodnocovat, pokud výnos z investice bude vyšší než úrok na hypotéce nebo použiji na splacení části hypotéky, aby se mi snížila splátka úvěru či zkrátila doba splácení.

Conseq Investment Management, a. s.

Varianta 1: Kapitál při investici 2.500 Kč měsíčně při investici do kombinace různých dluhopisových fondů vlastním nákupem s 4 % zhodnocení je celkem 165.000 Kč.

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

DRFG a. s.

Varianta 2: Kapitál při investici 2.500 Kč měsíčně při investici do realitního fondu s 4 % zhodnocení je podobný jako u varianty předchozí.

Garant Trading Investments LTD.

Varianta 3: Kapitál při investici 2.500 Kč měsíčně při investici do dluhopisů GTI (v pozadí se obchodují měny) a výnosu 5,4 % ročně (či dle obdobných parametrů do jiných společností) je celkem 172.000 Kč.

Zde je vidět, že i na tak krátkém časovém horizontu a pravidelné měsíční investici, jako je doba fixace, je možné dosáhnout díky vyššímu zhodnocení o zhruba 2 % ročně, zajímavého rozdílu v celkovém kapitálu.

Chci investovat do něčeho nového

Mám k dispozici jednorázový kapitál cca 55.000 Kč a měsíčně jsem schopen přidat dalších 1.000 Kč. Počítám s časovým horizontem min. 15 let a očekávám od své investice vytvoření sumy kapitálu, kterou budu dále zhodnocovat a chci také pasivní příjem ve formě renty. Nepočítám s možností průběžného výběru.

Naše finančné družstvo

Investicí 1.000 Kč měsíčně a pravidelnými obraty spolu s dalšími investory/družstevníky se peníze investují tak, že po uplynutí doby cca 15 let, bude investor dostávat doživotní a dědičný věrnostní důchod ve výši cca 15-20.000 Kč, který tak odpovídá dnešní průměrně mzdě a zabezpečí tak menší závislost na příjmu ze zaměstnání či podnikání.

Tuto část upravujeme podle nových obchodních partnerů.

Chci investovat do průmyslu

Mám k dispozici např. 15.000 EUR a tento kapitál chci investovat tak, aby jeho hlavním účelem bylo zajímavé stabilní zhodnocení cca 5-10 % ročně v časovém horizontu 10 let, ale v případě nenadálé životní situace bych rád provedl výběr z těchto aktiv.

SMH Schweizerische Metallhandels AG Deutschland

15.000 EUR investujeme do největšího balíku strategických kovů, který obsahuje Indium, Hafnium, Galium, Wismut, Tantal, Telur a používá se pro výrobu mobilních telefonů a chytrých zařízení, leteckých motorů a turbín, lékařské techniky, LED svítidel, paměťových médií, laserů, solárních panelů, monitorů a TV displejů a mnohých dalších.

Po deseti letech při průměrném ročním růstu těchto komodit ve výši 5-10 % je hodnota mé investice ve výši 24.500-39.000 EUR.

Další poznámky

 • různé kombinace různých životních situací nejsou uvažovány
 • není uvažováno s přesunem jednotlivých aktiv mezi sebou a tím pádem vyšším zhodnocením
 • není uvažováno s navyšováním pravidelných vkladů do jednotlivých investičních produktů s růstem příjmů investora
 • není uvažováno s možnými průběžnými výběry investora
 • nelze také ani předpokládat samotné investiční chování investora v průběhu investování, protože každý investor je vlastně úplně jiný
 • propočty jsou brány jako teoretické i praktické, ale nelze zohlednit všechny aspekty, které mohou nastat v budoucnosti
 • JEDNÁ SE TAK O MODELACE, ZALOŽENÉ NA NORMÁLNÍM FUNGOVÁNÍ FINANČNÍCH TRHŮ, KTERÉ NELZE NIKDY ZARUČIT - předpoklad normálního fungování investic do finančních, majetkových i věcných aktiv
 • Chcete vědět o jednotlivých typech investic více? Domluvte si schůzku a dozvíte se o možnostech investic do finančních, majetkových i věcných aktiv podrobnosti.

Právní upozornění

Tento web je souborem obecných informací a obsahuje názory autora tohoto projektu. Každý finanční poradce má pro určité životní situace a životní fáze různé názory a návrhy řešení. Nejedná se ani o veřejnou nabídku či příslib jakýchkoliv služeb v oblasti investicí a nenahrazuje tak práci s klientem, která je nezbytná ke správnému nastavení kombinace finančních produktů ve všech oblastech rodinných financí.

©Ing. Martin SVOBODA 2015-2020
Poslední aktualizace: 6.7.2020