PROMYŠLENÁ INVESTICE.cz

V této části se podíváme na naše jednotlivé hlavní obchodní partnery a jejich produkty z pohledu typu podkladových aktiv a podstaty investic do finančních, věcných a majetkových aktiv.

PZN: loga obchodních partnerů fungují i jako odkazy na jejich webové stránky!

Investice do finančních aktiv

Investice do otevřených podílových fondů

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

ATLANTIK finanční trhy, a.s.

Conseq Investment Management, a. s.

Generali Investments CEE,investiční společnost, a.s.

NN Investment Partners, a.s.

Investice do otevřených podílových fondů je klasickou investicí, která je prověřená desítkami let fungování finančních trhů. Dle typu podkladových aktiv je možné nemíchat portfolio podílových fondů pro krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé investice z nástrojů peněžního trhu, dluhopisů, akcií a dalších aktiv.

Očekávané předpokládané průměrné zhodnocení pak bude cca 3-4 % u krátkodobých, 5-6 % u střednědobých a 7-9 % u dlouhodobých investic. Jedná se však o typicky rozkolísaná aktiva zejména v krátkodobém časovém horizontu, kde mohou vykazovat i ztrátu, proto je nutné správně vybrat investiční horizont a také strategii investování a tu pak po celou dobu dodržovat, protože zde funguje princip dlouhodobosti a ten kolísání trhů průměruje.

Aby se jednalo o promyšlenou investici, mělo by portfolio být investičním manažerem aktivně řízeno, to znamená řízeno profesionály na základě smlouvy o obhospodařování portfolia a struktura aktiv tak měněna dle aktuální situace na finančních trzích. Další možností je aktivně řízené portfolio poradcem, který má licenci na investiční poradenství. Druhým důležitým prvkem na konci pravidelného investování zejména u dlouhodobých investic v řádech desítek let, by pak mělo být také zamykání zisků, což je postupné zkonzervativňování investice tak, aby při výběru aktiv hodnota investice výrazně nepoklesla - zejména investice pro tvorbu rezerv na penzi, kde se jedná o velký objem nakumulovaných aktiv.

Dá se ale u těchto investic vybrat i konkrétní podílový fond, který investora zaujme např. z hlediska regionu, odvětví či podkladových aktiv, ten nakoupí přes smlouvu o obstarání a prodej investičního nástroje a drží po danou cílovou dobu, případně pak sám investici odprodá či přeprodá a nakoupí jiný fond dle svého uvážení.

Investice do ETF fondů

COLOSSEUM, a.s.

Investice do ETF fondů je nízkonákladovou možností jak pořídit to nejlepší z fondů na světě. Hodí se ale spíše pro bonitnější investory, protože jednotlivé fondy lze nakupovat od cca 1.500 - 2.000 Kč za jeden fond.

Vzhledem k možnostem nastavení investic do finančních aktiv jsou to produkty vhodné jak k pravidelnému investování od cca 500 Kč měsíčně, tak k jednorázovému investování od cca 10.000 Kč či jejich kombinaci. Každý investor také může mít více smluv na různé investiční cíle, různé investiční strategie a různé obchodní partnery. Obecně se doporučuje, že do těchto finančních aktiv by mělo jít max. cca 30-50 % podílu z celého investičního portfolia.

Chcete vědět o investicích do podílových fondů více? Domluvte si schůzku a dozvíte se o podkladových aktivech a také o investičních strategiích a aktivní správě portfolia podrobnosti.

Investice do majetkových a věcných aktiv

Investice do drahých kovů

EKKA-Gold s.r.o. a zlatý plán

IBIS in Gold a.s.

Investice do drahých kovů je investicí jako lidstvo samo a v historii také zejména zlato plnilo různé účely - zejména měnové. V současné době pozbylo zlato funkci platidla a je zejména uchovatelem hodnoty vytvořených aktiv.

Očekávané zhodnocení zde není právě z důvodu uchování hodnoty majetku uvedeno, i když samozřejmě hodnota zlatých slitků je veličina, která se měří a každý den sleduje. Důležité je si uvědomit, že hodnota zlata v čase může růst i klesat, proto je potřeba počítat spíše s dlouhodobou investicí. Samozřejmě je možné koupit i mince z drahých kovů, zde ale cenu představuje jednak hodnota drahého kovu a pak umělecká hodnota.

Investice do stříbrných slitků jsou typem růstové investice z důvodů vývoje ceny drahého kovu, ale také komodity využitelné v průmyslu. V případě nákupu v ČR podléhá nákup DPH.

Aby se jednalo o promyšlenou investici, mělo by zlato či stříbro být v portfoliu investora zastoupeno, protože jsou to aktiva, která zpravidla jdou ve zhodnocení proti aktivům finančním, a to zejména proti akciím. Aby se jednalo u uchovatele hodnoty, tak se musí také jednat o kovy fyzické, nejlépe v držení samotného investora. Může se jednat o investici jednorázovou od nákupu jedno gramového zlatého slitku za "pár stokorun" až po kilogramovou zlatou cihlu blížící se k milionu korun. Investici lze sjednat také jako spořicí plán od 500 Kč měsíčně, kdy si zlatou či stříbrnou rezervu investor vytvoří pravidelným nákupem a průměruje tak ceny obou komodit. Obecně se doporučuje, že do drahých kovů by mělo jít max. cca 20-30 % podílu z celého investičního portfolia.

Chcete vědět o drahých kovech více? Domluvte si schůzku a dozvíte se o možnostech těchto majetkových investic podrobnosti.

Investice do realit

DRFG a. s.

IAD Investments, správ. spol., a.s.

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Tesla Investiční společnost, a.s.

Investice do nemovitostí je také dlouhodobě fungující investicí, která jednak uchovává hodnotu aktiv a také nese pravidelný příjem v podobě pronájmu. V případě investice přes realitní fond, který sdružuje drobné investory s malým kapitálem, vytváří větší v rámci realitního fondu a jedná se spíše o novodobý typ investice.

Jedná se o konzervativní investici, kde očekávané zhodnocení je asi 4-6 % dle typu fondu, pokud se jedná o investici ne do vlastní nemovitosti (spíše dlouhodobá investice), ale do fondu, může se jednat o krátkodobou, střednědobou i dlouhodobou investici a také o investici jednorázovou od 10.000 Kč, i jako spořicí plán od 500 Kč měsíčně.

Aby se jednalo o promyšlenou investici, je dobré využít výhod fondů, které v sobě nesou výhody investice do finančních aktiv, zejména pak likviditu, ale také výhody majetkových aktiv a to je uchovatele hodnoty, neboť se jedná o reálná aktiva. Obecně se doporučuje, že do nemovitostí by mělo jít max. cca 20-30 % podílu z celého investičního portfolia.

Chcete vědět o investicích do realit více? Domluvte si schůzku a dozvíte se o možnostech těchto majetkových investic podrobnosti.

Investice do strategických kovů

SMH Schweizerische Metallhandels AG Deutschland

Investice do strategických kovů je investicí většího kapitálu, neboť nejmenší balík strategických kovů se pohybuje od cca 6.000 EUR a další větší balíky cca 13.000 EUR - vždy se nakupuje koš různých kovů dle použití v průmyslu. Není to tedy investice pro každého, ale pro investory s větším kapitálem. Je to dlouhodobá investice se zhodnocením v řádech desítek procent ročně, ale krátkodobě může samozřejmě i poklesnout.

Pokud se nejedná o stříbrné slitky, ale o stříbrný granulát využívající se jen v průmyslu, je tento kov kovem více technickým než drahým. Obecně by do těchto strategických kovů mělo jít max. cca 20-30 % podílu z celého investičního portfolia.

Aby se jednalo o promyšlenou investici, měly by být tyto strategické kovy v portfoliu investora zastoupeny, protože jsou to aktiva se zajímavým potenciálem zhodnocení. Důležité je také to, aby se z investice neplatilo DPH, tak si nechat investici uloženu v bezcelní zóně ve Švýcarsku, kde jsou nakoupené kovy pojištěné, pravidelně auditované, ale jsou ve vlastnictví samotného investora.

Chcete vědět o strategických kovech více? Domluvte si schůzku a dozvíte se o možnostech těchto majetkových investic podrobnosti.

Alternativní investice

Investice do reálných obchodů

Win Win Solutions, a.s.

Pokud se chcete stát podílníkem na prodeji zboží, je zde možnost těmto obchodníkům poskytnout kapitál na jejich nákup a potom v případě prodeje realizovat podíl na zisku. Jedná se tedy o investici do reálných aktiv, na jehož realizaci se klient podílí garantovaným měsíčním výnosem 1 % a také jeho průběžnou měsíční výplatou.

Smlouva mezi investorem a společností Win Win je formou smlouvy o zápůjčce od 100.000 Kč na předem stanovenou dobu 6 - 36 měsíců. Poslední měsíc se neúročí, neboť peníze se z těchto obchodů stahují tak, aby mohli být investorovi navráceny v předem stanovenou dobu. Tato investice je tedy určena ke krátkodobému až střednědobému zhodnocení peněz na předem pevně stanovenou dobu. V případě délky trvání kontraktu nad jeden rok, je možnost požádat o splacení zápůjčky i dříve.

Promyšlenost je jednak v tom, že se jedná o nákup a prodej reálných aktiv, ale také v možnosti mít více smluv s různou dobou zapůjčení a řídit si tak jejich splatnost. V neposlední řadě je to také pravidlený měsíční výnos, který může zaplatit jiné typy investic třeba v podobě měsíční splátky na hypotéku.

Chcete vědět o této investici více? Domluvte si schůzku a dozvíte se další podrobnosti.

Investice spojené s měnami

Garant Trading Investments LTD.

Novým typem investice jsou měnové operace, které jsou produktem se zajímavým zhodnocením, ale také velkým rizikem. Proto se zde klasickým forexem zabývat nebudeme, ale uvedeme zde jednu zajímavou možnost jak s nákupem a prodejem měn počítat jako s investicí spíše konzervativní, ale se zajímavým zhodnocením.

Aby se jednalo o konzervativní investici, tak riziko spojené s obchodováním nesmí nést investor. Ten tak poskytne jen své peněžní prostředky jako vklad na svůj obchodní účet, kde se jeho peníze obchodují copytradingovým způsobem dle zadání zkušených traderů. Jedná se však stále o rizikové obchodování na jejich straně, proto by také měl být vytvořen rezervní fond pro případ krytí neočekávaných chování finančních trhů.

Investice pak funguje tak, že investor dostává zajímavý podíl na výnosu a tradeři zbytek. Vzhledem k tomu, že se zde jedná o celkové zhodnocení v desítkách procent ročně, může mít investor tím pádem zhodnocení s garancí a jedná se tak vlastně o „spořicí účet“, ale s jednorázovou investicí minimálně 300.000 Kč, kde klient peníze může vložit a vybrat v podstatě kdykoliv. Tato investice tak může být jak krátkodobá, tak středně i dlouhodobá a očekávané zhodnocení zde bude cca 3,6-4,8 % ročně, což tento produkt dělá velice zajímavým. Při kapitálu menším než je investice na vlastní obchodní účet lze také využít jako investici jednorázovou nákupem dluhopisů v násobcích 5.000 Kč s pevným výnosem.

Tento typ investice je tak sám o sobě promyšlený, když rizika na sebe nebere investor, ale investiční společnost.

Myslíte, že takovýto produkt nemůže existovat? Domluvte si schůzku a dozvíte se o možnostech těchto zajímavých investic podrobnosti.

Investice do nemovitostí, projektů a dalšího majetku

Naše finančné družstvo

Jednou z novějších investic může být investice do nemovitostí, projektů a dalšího majetku. Jedná se o investici dlouhodobou v časovém horizontu 13-15 let s postupným vyplácením doživotního důchodu.

Investor je zde členem tradičního družstva v pozici spolumajitele a současně i spotřebitele. Využívá produkty a projekty "svého" družstva pravidelnými měsíčními obraty, čímž společně s několika dalšími tisíci družstevníky přináší do "své firmy" zisky, které jsou následně konzervativně investovány do hodnotných aktiv v podobě nemovitostí v oblasti cestovního ruchu, developerských projektů, autorských práv na softwarové projekty, IT technologií a majetkových podílů v dalších společnostech. Investorovi jako spoluvlastníkovi tyto aktiva s trvale udržitelnou hodnotou přinášejí doživotní a dědičný věrnostní důchod.

Chcete vědět o družstevnictví více? Zajímá Vás doživotní důchod? Domluvte si schůzku a dozvíte se o možnostech této investice podrobnosti.

©Ing. Martin SVOBODA 2015-2020
Poslední aktualizace: 6.7.2020