Produkty

V této části se podíváme na naše jednotlivé hlavní obchodní partnery a jejich produkty z pohledu typu podkladových aktiv a podstaty investic do finančních, věcných a majetkových aktiv.

Finanční aktiva

 Investice do finančních aktiv, OPF a ETF

Investice do otevřených podílových fondů je klasickou investicí, která je prověřená desítkami let fungování finančních trhů. Dle typu podkladových aktiv je možné nemíchat portfolio podílových fondů pro krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé investice z nástrojů peněžního trhu, dluhopisů, akcií a dalších aktiv.

Očekávané předpokládané průměrné zhodnocení pak bude cca 3-4 % u krátkodobých, 5-6 % u střednědobých a 7-9 % u dlouhodobých investic. Jedná se však o typicky rozkolísaná aktiva zejména v krátkodobém časovém horizontu, kde mohou vykazovat i ztrátu, proto je nutné správně vybrat investiční horizont a také strategii investování a tu pak po celou dobu dodržovat, protože zde funguje princip dlouhodobosti a ten kolísání trhů průměruje.

Aby se jednalo o promyšlenou investici, mělo by portfolio být investičním manažerem aktivně řízeno, to znamená řízeno profesionály na základě smlouvy o obhospodařování portfolia a struktura aktiv tak měněna dle aktuální situace na finančních trzích. Další možností je aktivně řízené portfolio poradcem, který má licenci na investiční poradenství. Druhým důležitým prvkem na konci pravidelného investování zejména u dlouhodobých investic v řádech desítek let, by pak mělo být také zamykání zisků, což je postupné zkonzervativňování investice tak, aby při výběru aktiv hodnota investice výrazně nepoklesla – zejména investice pro tvorbu rezerv na penzi, kde se jedná o velký objem nakumulovaných aktiv.

Dá se ale u těchto investic vybrat i konkrétní podílový fond, který investora zaujme např. z hlediska regionu, odvětví či podkladových aktiv, ten nakoupí přes smlouvu o obstarání a prodej investičního nástroje a drží po danou cílovou dobu, případně pak sám investici odprodá či přeprodá a nakoupí jiný fond dle svého uvážení.

Reality investice

Investice do majetkových a věcných aktiv

Investice do ETF fondů je nízkonákladovou možností jak pořídit to nejlepší z fondů na světě. Hodí se ale spíše pro bonitnější investory, protože jednotlivé fondy lze nakupovat od cca 1.500 – 2.000 Kč za jeden fond.

Vzhledem k možnostem nastavení investic do finančních aktiv jsou to produkty vhodné jak k pravidelnému investování od cca 500 Kč měsíčně, tak k jednorázovému investování od cca 10.000 Kč či jejich kombinaci. Každý investor také může mít více smluv na různé investiční cíle, různé investiční strategie a různé obchodní partnery. Obecně se doporučuje, že do těchto finančních aktiv by mělo jít max. cca 30-50 % podílu z celého investičního portfolia.

Chcete vědět o investicích do podílových fondů více? Domluvte si schůzku a dozvíte se o podkladových aktivech a také o investičních strategiích a aktivní správě portfolia podrobnosti.

Projektové investice

Projektové investice

Investice do ETF fondů je nízkonákladovou možností jak pořídit to nejlepší z fondů na světě. Hodí se ale spíše pro bonitnější investory, protože jednotlivé fondy lze nakupovat od cca 1.500 – 2.000 Kč za jeden fond.

Vzhledem k možnostem nastavení investic do finančních aktiv jsou to produkty vhodné jak k pravidelnému investování od cca 500 Kč měsíčně, tak k jednorázovému investování od cca 10.000 Kč či jejich kombinaci. Každý investor také může mít více smluv na různé investiční cíle, různé investiční strategie a různé obchodní partnery. Obecně se doporučuje, že do těchto finančních aktiv by mělo jít max. cca 30-50 % podílu z celého investičního portfolia.

Chcete vědět o investicích do podílových fondů více? Domluvte si schůzku a dozvíte se o podkladových aktivech a také o investičních strategiích a aktivní správě portfolia podrobnosti.

Partneři

Amundi asset management - promyšlená investice
Atlantik - promyšlená investice
CONSEQ - promyšlená investice
Colosseum financial markets - promyšlená investice
DRFG Investiční skupina - promyšlená investice
Ekka gold - promyšlená investice
Generali investments - promyšlená investice
IAD investments - promyšlená investice
IBISINGOLD - promyšlená investice
Investika - promyšlená investice
J&T - promyšlená investice
NN investment partners - promyšlená investice
SMHAG - promyšlená investice